Privacybeleid

Diëtist Danny is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Aarzel niet om contact met Diëtist Danny op te nemen voor meer informatie, vragen of opmerkingen over dit privacybeleid via onderstaande contactgegevens.


Contactdetails

Diëtist Danny De Cock
Terlindenstraat 78
1740 Ternat
Email: privacy@dietistdanny.be


Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Diëtist Danny verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om de gevraagde dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u informatie en uitnodigingen te kunnen sturen.
  • Om u te kunnen informeren over wijzigingen in de dienstverlening van Diëtist Danny.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor de hierboven genoemde doeleinden kan Diëtist Danny de volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • Voorna(a)m(en) en familienaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
De verzamelde gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen.


Uitwisseling van informatie met derden

Diëtist Danny deelt uw gegevens alléén met derden als dit nodig is om u de overeengekomen dienstverlening te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als u Diëtist Danny daarvoor toestemming geeft. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.


Er worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt

Diëtist Danny verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door één van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger (voogd).


Verwerkingsperiode

Diëtist Danny bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar of de periode die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen als deze periode langer is dan 5 jaar.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Diëtist Danny neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.


Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Diëtist Danny van u heeft ontvangen. Hierboven vindt u de nodige contactgegevens om deze op te vragen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact met ons op via deze contactgegevens. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat je bij Diëtist Danny een verzoek kunt indienen om een kopie van de door en over jou opgeslagen persoonsgegevens aan jou of een ander, door jou genoemde organisatie of persoon te verstrekken. Diëtist Danny kan u om legitimatie vragen voordat aan bovenstaande verzoeken wordt voldaan.


Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Diëtist Danny. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.